Sol El Kullanım Yatkınlığı Nedenleri

Ocak 24, 2019 Sağlık

Günümüzde sol el yetkinliği yüzde 10 civarında olsa da bu durumun bazı olumlu ve olumsuz sebepleri olduğundan gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Geçmişte sol el kullanmanın olumsuz bir özellik olduğu hatta gerekli önlemlerin alınmaması halinde kişinin öğrenme konusunda yetersiz olacağı düşüncesi hâkimdi. Hatta bu durum kelimelere bile yansıdığı görülüyor. Örnek vermek gerekirse İngilizce sol anlamında gelen left kelimesini kökeni zayıf anlamına gelen lyft kelimesine dayanıyor.

Fakat son dönemde yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde sol el kullanım yatkınlığının kişiye olumsuz bir etkisi olmadığı bu durumun çeşitli nedenleri olmak ile birlikte dünyada çok başarılı olmuş ve alanında zirveye çıkmış sol el kullanan kişi sayısının oldukça fazla olmasından da anlaşılıyor. Sol el kullanımının yatkınlıkları ise çeşitli nedenlerle görülmek ile birlikte daha çok kalıtsal bir özellik gösterdiği ön görülüyor.

Solak Olmanın Nedenleri

Solak olmak ile ilgili ortaya çeşitli nedenler atılsa da uzmanların ortaya koyduğu en temel neden genetik faktör olarak görülüyor. Son zamanlarda yapılan incelemelerde ise bebeklerin baskın el tercihlerinin anne karnında iken 8 hafta sonuna doğru oluştuğu ifade ediliyor. Burada bebekte hangi el kullanımın baskın olacağı beyinden değil omurilikten kaynaklandığı ifade ediliyor. Yapılan bu araştırmada anne karnında sol el eğilim olan bebekler çevresel şartlardan dolayı sol el yakının olması gerekirken sağ elini daha çok kullanmaya yöneliyor. Bu durumda günümzüde sol elini kullanan bireylerini sayısının sağ ele göre oldukça azınlıkta kalmasının temel nedeni olarak görülüyor.

Yapılan araştırmalar neticesinde ise sol el yatkınlığının altında yatan nendeler arasında ise bu el yatkınlığına sahip DNA’ların çekinik genlerle aktarılması sebebiyle sağ elini kullananlara göre sol el yatkınlığı daha az seviyede görülüyor. Günümüz de dünya fiziksel ortamı ve insan anatomisi düşünüldüğünde kişilerin sağ elinin daha aktif kullanmaya yönelik bir baskı söz konusudur. Bu durumda özellikle bebeklikten itibaren baskın olan el seçiminde sağ elin hakim olmasına neden oluyor. Solak olmanın nedenleri bu şekilde ifade ediliyor. Ve bu ifadelerden de anlaşılabildiği gibi tam olarak bir fikir birliğine varılmadığı görülüyor.

Sol Elini Yatkın Olarak Kullananların Avantaj ve Dez Avantajları

Sol el kullanımına yatkın olan kişiler ile ilgili bilim adamları farklı görüş ve düşüncelere sahiptirler. Sol el kullanmaya yatkın kişilerin dez avantajları bulunduğunu ifade eden bilim adamları bunu bazı örneklerle destekliyorlar. Gösterdikleri örneklerde sol elini etkin bir şekilde kullanan bireylerde dikkat noktasında sağ elini kullanan bireylere göre eksikliklik, Hiperaktivite Bozukluğu, disleksi ve duygu durum bozuklukları görülme riskinin daha fazla olduğu ön görülüyor.

Bununla birlikte ise yapılan araştırma ve gözlemler neticesinde, kimi bilim adamları ise sol elini etkin olarak kullanan kişilerin yani beynin sağ kısmını daha aktif olarak kullananların çeşitli alanlarda daha avantajlı olduklarını ve bu avantajı yaşamlarının birçok noktasında ortaya koyduklarını ifade ediyorlar. Sol el kullanmaya yatkın kişilerin avantajları arasında ise, beynin sağ ve sol kısımları arasındaki iletişim daha hızlı olmasına yönelik avantajlar ön plana çıkıyor. Bu nedenle solak bireylere sağ elini kullanan bireylere göre birçok işi aynı anda yapabilme becerisi gösteriyorlar. Bununla birlikte, solak kişilerin sözelliğe kıyasla, görsel işlevlerinin daha fazla gelişmiş ve başarılı olduğu görülüyor. Bu beceri sayesinde, sol elini etkin bir şekilde kullanan kişilerde artistik becerilerin daha fazla geliştiği görülüyor. Bu avantaj neticesinde basketbol, hentbol, boks ve güreş cerrahlarda, müzik aleti çalanlar ve heykel sanatı ile uğraşanlar için sol eli kullananların daha başarılı oldukları görülüyor.

Sol El Kullanım Yatkınlığı Nedenleri Kullanıcı Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir