Abı Hayat Suyu Nedir, Ne Demektir?

Temmuz 29, 2018 Tanıtım

Abı hayat ya da diğer adı ile ölümsüzlük suyu günlük yaşamda sıklıkla duyulan tabirler arasında yer almaktadır. Peki, nedir abı hayat suyu?

Farsçada hayat suyu anlamına da gelen abı hayat suyunu içen kişinin ölümsüz olduğuna inanılmaktadır. Türk kültüründe oldukça yaygın şekilde yer aldığı söylenen abı hayat aynı zamanda edebiyat, felsefe ve mitoloji gibi alanlarda da görülmektedir. Abı hayatın kökeninin Sümerlere kadar uzandığı söylenmektedir. Dini kaynaklara bakıldığında ise bu kavramın İlyas ve Hızır peygamberler ile ilgili olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda özellikle Hızır peygamberin abı hayat ile ilgili ilme sahip zat olduğu belirtilmektedir.

Abı Hayat Suyu Ve Tarihçesi

Anlatılan bir efsaneye göre Musa peygamber Hızır’ı bulmak için yola çıkmıştır ve oldukça isteklidir. Bu konuda Allah ona ölü bir balığı alıp kovaya koymasını ve balığın canlandığı yerde Hızır’ı bulacağını söylemiştir. Bundan sonra ise Musa iki denizin birleştiği yer olarak tabir edilen Atlas okyanusu ve Akdeniz’in birleştiği noktada dinlenmek içi durmuştur. Burada durmuş abdest alırken suyu ölü balığın üzerine sıçramış ve daha sonra ölü balık tekrar yaşamaya başlamıştır. Hazreti Musa da Hızır’ı burada bulmuştur. Açıklamalara göre balığın üzerine sıçrayan ve onu canlandıran bu suya abı hayat adı verilmektedir. Buna ek olarak Oğuz Kapan, Gılgamış ve Köroğlu gibi destanlarda da abı hayata dair izler olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda Büyük İskender’in hayatında da rastlanmaktadır.

Ab-ı Hayat Suyu

Ab-ı hayat kavramı birçok yerde denk gelinen kavramlardan biridir. Bunlardan biri de halk edebiyatıdır. Halk edebiyatında yer alan bade içme geleneği ile abı hayat suyu ilişkilendirilmektedir. İnanışa göre halk ozanları rüyalarında bade ismi verilen bir sıvı içerler ve bu sıvıyı içtikten sonra halk şiiri söylemek için ilham geldiğini görürler. Bu badeyi içtikten sonra eşsiz şiirler yazarlar. İşte içilen bu sıvının abı hayat suyu olduğuna ve yazılan şiirlerin de ölümsüz olduğuna inanırlar. Ölümsüzlük suyu olarak bilinen abı hayat bu şekilde de anlam bulmaktadır.

Ab-ı Hayat Hikâyesi

Ab-ı hayat ile ilgili Evliya Çelebi ile alakalı açıklamalar da bulunmaktadır. Buna göre Evliya Çelebi ab-ı hayatın Anadolu’da olduğunu söylemiştir. İskender ab-ı hayat suyunu bulduğunda buna çabakçur ismini vermiştir ve buraya bir tane kale inşa etmiştir. Ab-ı hayat ile ilgili bir rivayete göre ise bir avcı vurduğu kekliğin ab-ı hayat suyuna düştüğünü ve daha sonra onun tekrar canlandığını görmüştür. Ancak bu sırrı açığa çıkardığında su bin parçaya bölünmüştür.

1513 yılında Florida’da giden ve İspanyol olan kâşif ile Porto Rico valisi Juan Honce De Leon ab-ı hayat ile ilgili yerlilerden efsane duymuş ve bunun peşine düşmüştür. Bunun ardından içenin gençleştiği bir Gençlik Çeşmesi bulur. Bu çeşme günümüzde kaplıca ve milli park olarak geçmektedir.

Ab-ı Hayat Ve Tasavvuf

Ab-ı hayat tasavvufta da açıklama bulmuştur. Buna göre tasavvufta ab-ı hayat Allah’ın el- Hayy isminin hakikatinden ibaret olduğu söylenmektedir. Bu isim ile özdeşleşen kişilerin ab-ı hayatı içmiş olduğu ifade edilmektedir. O kişi artık Hakk’ın Hayy sıfatı ile hayatta olduğu gibi diğer canlılar da onun sayesinde hayat bulmaktadır. Bu mertebeye ulaşmış olan kişinin hayatı Hakk’ın hayatı olarak söylenmektedir. Görüldüğü üzere ab-ı hayat ile ilgili birçok rivayet yer almaktadır. Bunların hangisinin gerçek olduğu ya da en doğru anlamı taşıdığı kesin olarak tabir edilememektedir.

Abı Hayat Suyu Nedir, Ne Demektir? Kullanıcı Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir