Gürültü Nedir? Nasıl Ölçülür?

Ocak 7, 2019 Sağlık

Bu yazımızda sizlere gürültü nedir ve gürültü nasıl ölçülür konuları üzerine bilgi vermeye çalışarak, gürültü konusunu teknik olarak anlatmaya çalışacağız.

Basit olarak gürültü tanımı şöyle yapılabilir: gürültü; istenmeyen, süreklilik gösteren ya da göstermeyen ve genelde şiddetli uğultuya sebep olan anlamsız seslerdir. Bu tanıma göre şiddetli olup olmadığı daha çok gösterdiği etkiyle ilişkilendirilebilir.

İnsan, fizyolojik olarak, çıkan sesler anlamlı olduğu sürece bir tepki gösterir. Ses anlamsız olduğunda ise belli bir zaman sonra anlamsız sese aşina olarak beyinde “anlamsız ve rahatsız edici” anlamını kazanır. Buna karşı beyin sinirsel olarak olumsuz tepki göstererek bedeni uyarır. Buna bağlı olarak da insan fizyolojisi üzerinde belirli bir süre olumsuz etki gösteren unsur olarak kalır.

Bu nedenle özellikle sanayi alanındaki gelişmelerle paralel olarak gürültü hayatın kaçınılmaz bir parçası olmuştur. Büyük şehirlerde ya da kalabalığın yoğun olduğu yerlerde daha çok görülür.

Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Gürültünün insan sağlı üzerindeki etkiler nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü yaptığı araştırmayla son yüzyılda gürültü ortalamasının büyük oranda arttığını ortaya koymuştur. Bu denli gürültülü bir dünyada yaşamanın da kaçınılmaz bazı olumsuz sonuçları olacaktır.

Yapılan araştırmalarla gürültünün insan üzerinde bazı psikolojik ve sosyal etkileri ortaya konulmuştur. Aşırı gürültüye maruz kalan kişide sinirsel ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkar. Örneğin yapılan bir araştırmada, gürültünün çok fazla olduğu konumlarda bulunan hastahanelerde, hastaların daha geç iyileştiği görülmüştür.

Ayrıca ses yalıtımı ve uyku hapları için harcanan paralar da gürültünün bir diğer maliyetleridir. Aynı zamanda uykusuz kalma, yüksek gürültüye uzun sürelerde maruz kalmak kişinin psikolojik olarak daha çok destek almasına neden olabilir. Psikolojik olarak etkilenen bireyler, hem iş hayatında hem de sosyal alanda daha az verimli olacaktır.

Gürültünün etkilediği bir diğer unsur kişilerin refah düzeyidir. Şöyle düşünün milyonları olan bir kişi yüksek gürültülü olan bir yerde yaşarsa ne kadar huzurlu olabilir? Dolayısıyla refah seviyesi bakımından olumsuz etkiler de görülür. Buna bağlı olarak gürültülü bir çevrede yaşayan bireylerin refah düzeyi, diğer kişilere göre daha azdır. Her ne kadar ölçülebilir olmasa da gürültünün refah düzeyi üzerinde de etkisi vardır.

Gürültü Nasıl Ölçülür?

Gelişen ölçüm teknolojisi sayesinde çeşitli alet ve yöntemlerle artık gürültü nasıl ölçülür sorusu cevap bulmuştur. Bu kısımda sizlere gürültü ölçme teknikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Gürültü düzeyi (db) yani desibel ölçü birimi ile ifade edilir. Gürültü miktarı ve aralığı da bu ölçü birimine göre sınıflandırılır. Bu değere göre sesin gürültü seviyesi ölçülür.

Gürültü ölçümü oldukça karmaşık ve hassas bir konudur. Doğru sonuçlara ulaşmak için doğru yöntemler uygulanmalıdır. Öncelikle gürültü sonometre adı verilen cihazlarla ölçülür. Bu cihazlar gürültü ölçümünde hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından en çok tercih edilen bir yöntemdir.

Bir diğer ses ölçüm yöntemi de dozimetre ile uygulanan yöntemlerdir. Bu cihazlara ek olarak sürekli ölçüm ve izleme yöntemleri de ses ölçümünde başvurulan yöntemlerdendir.

Ses ölçümü genel olarak yasal sınırlara uyum denetimi yapılması için ölçülür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuda yaptırım yetkisine sahip kurumdur. Yasal sınırları sektör bazlı olarak belirler.

Aynı zamanda insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak için de gürültü ölçümü yapılır ve üst seviyeye uyulur. Yine özel firmaların çalışmalarında meydana gelen gürültü şikayet konusu yapılabilir. Firmalar ve diğer bazı belediyeler gibi kamu kurumları, bu şikayetleri azaltmak için de gürültü ölçerler.

Gürültü Nedir? Nasıl Ölçülür? Kullanıcı Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir