Müzik Aleti Çalmanın Faydaları

Ocak 31, 2019 Sağlık

 

Neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt olan müzik aletlerini kullanmak hiç şüphesiz özel bir yetenek ister.

Bu yetenek çağlar boyunca müzik aleti çalan kişilerin maddi olarak belirli bir kazanımlarının yanı sıra manevi olarak da kendilerine ayrıcalıklı bir ruh dinginliği sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Müzik Aleti Çalmaya Başlamak

Müzik aletlerini çalmak için bireylerin özel yetenekli olmaları koşul değildir. Özünde ‘ruhun gıdası’ olarak tanımlanan müzik sesini çıkarmak için kullanılan çeşitli aletler yeteneği olmayan kişiler tarafından da çalınabilir.

Öncelikli olarak müzik evrensel bir araçtır. Faydalarına geçmeden önce hemen hemen her toplumda gerek eğlence gerekse dinsel alanlarda kullanılan bir iletişim aracı olduğunu bilmekte fayda vardır. İlk insanlar hemen her türlü kutlamalarında bir aletin sesinden faydalanma gereği duymuşlardır. Gelişen teknoloji ile gelişen müzik ve müzik aletleri hemen her alanda karşımıza çıkan evrensel bir araçtır. Bir belgesel çekilirken, bir sinema filmi yapılırken olmazsa olmaz karakter müziktir. Mitoloji çağında perilere ruhani bir haz olan, kaos ortamlarında korkunun ıslığı olan notaları çıkaran müzik aletlerini çalmak her şeyden önce bir ayrıcalıktır. Kendini müzik ile eşleştiren bireylerin şiddetten uzak, sevgi ve erdem ile yoğun bir yaşam sürmeleri olağan sonuçtur.

Günümüzde bazı toplumlarda müzik aleti yani bir enstrüman çalmak kişinin boşa geçen zamanı olarak nitelendirilir. Bazı kültürler ise müzik aleti çalma işini salt para kazanmak olarak algılar. Özellikle başta gelişmiş toplumlar olmak üzere birçok kültürde ise müzik aleti çalmak en genel anlatımla insanı insan yapan en önemli faaliyetlerden biri olarak görülür. Bu çeşitli toplumsal yaklaşımları bir yana bırakırsak, bilim ve gerçeğin ışığı altında müzik aleti çalan kişilerin diğer insanlara göre farklı beceriler elde ettikleri kanıtlanmıştır.

Peki Ya Faydaları?

Müzik aleti çalmanın faydaları birçok bölümde ele alınabilir:

1-Beyni hareketlendirir: Günümüz teknolojisinin geldiği noktada insanların günlük yaşamlarında meşgul oldukları işleri nedeni ile beyinlerinin hangi bölgelerini daha yoğun olarak çalıştırdıkları izlenebilmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda enstrüman çalan kişilerin beyin aktivitelerinin beynin farklı bölgelerinde aynı anda oluştuğu izlenmiştir. Bunun sonucu olarak müzik aleti çalan kişilerin beyinlerini çok yönlü çalıştırma konusunda diğer bireylerden önde oldukları gerçektir.

2-El kol becerisi kazandırır: Özellik taşıyan birçok meslek gurubunda özellikle telli çalgıları çalmak el ve parmak becerilerini geliştirir. Hassas ameliyatlara giren bazı doktorların parmak becerilerini artırmak için telli ya da tuşlu müzik aletleri çaldıkları bilinir. Gelişme çağında çocuklara verilen enstrüman ayrıcalığı onların psikomotor becerilerinin gelişmesine büyük katkı sunar.

3-Kişinin yaşam konsantrasyonunu çoğaltır: herhangi bir müzik aleti çalan kişi her şeyden önce yaptığı işe konsantre olmak durumundadır. Bu durum normal yaşamında da ona yeni teknikler ya da bazı zorlukları kolayca aşabilme becerisi kazandıracaktır. Müzik aleti çalan kişi  bu işi yaparken aynı anda zihnini sakinleştirir ve düşüncelerini susturur bunun gereği olarak o anı yaşar. O an yaşanırken oluşan konsantrasyon bireyin tüm yaşamına olumlu katkı sağlar.

4-Grup ile uyum becerisini artırır: Müzik aleti çalan kişi gerek kollektif gerekse bireysel olarak işini icra ederken hem izleyicilerle hem de diğer müzik aleti çalan kişilerle uyum içinde olur. Örnek olarak bir orkestranın gitaristi solistinden davulcusuna dek tüm bireylerin uyumunu gözlemek durumunda olmalıdır. Bu uyum onu normal yaşamında da farklı bir kişiliğe büründürür. Birçok müzik aleti çalan kişilerin bir arada verdikleri konserlerde müzikal zamanda birleşmeleri çok önemlidir. Bu durum uyum becerisi gerektirir.

5-Düzen alışkanlığı kazandırır: Bir müzik aleti çalmak isteyen birey başarılı olmak için düzenli çalışmak zorundadır. Ara sıra çalınacak müzik aleti her yönden alışkanlıkları unutma safhasına gelebilecektir. Telli ve tuşlu aletleri çalan kişiler çalışmalarını belirli bir metot ve düzende yaptıklarında bu tüm yaşamlarının belirli aşamalarında düzenli çalışma alışkanlığını beraberinde getirecektir. Küçük yaşta müzik aleti kullanmaya başlayan bireylerin gelecek hayatlarında uyum ve düzeni yaşamlarının bir parçası olarak göreceklerdir.

6-Bireyin olumlu düşünebilmesine katkı sağlar: Bir müzik aletini çalma becerisi işitsel olduğu kadar aynı zamanda matematiksel düşünme becerisi de gerektirir. Telli ya da tuşlu bir müzik aleti çalınırken çalınacak eserin pozisyon ve kalıp arasında karşılaştırmalar ve hesaplar yapmak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu ince uyum bireyin beyninin analitik düşünce lobunu geliştirir.

7-Kolay karar ve plan becerisi sağlar: Birçok müzik aleti hem yatay hem de dikey işleyişe sahiptir. Bazı telli çalgılarda bir notanın birden fazla bölümü vardır. Bu nedenle müzik eseri icra edilmeye çalışılırken çeşitli seçeneklerden çoğu elemine edilmelidir. Bu karar alınırken teknik açıdan yapılan çalışmanın sonucunun nasıl olacağının bir kararlaştırmasıdır. Bu aşamada müzisyenin planlama ve karar alma becerisi ile uyumlu olmalıdır. Bu durum yaşamın her alanında planlama ve karar alma yetisinin gelişmesine neden olur.

8-Sosyalleşmeyi kolaylaştırır: Müziğin en önemli yönü evrensel dilidir. Bu evrenselliğin yanı sıra genel olarak birçok bireyin katılımı ile yapılan bir etkinliktir. Birbirlerinin dilini bilmeyen kişileri kolaylıkla bir araya getirebilen müzik konuşmadan bile insanların yakınlaşmasını sağlayabilmektedir. Dünyaca ünlü bir piyanistin kendi dili ile verdiği konserine binlerce kişiyi toplaması müzik aletinin gücündendir. Evrensel müzik aletleri bireylerin sosyalleşmesi için kolaylıktır.

9-Özgüven kazandırır: Öncelikli olarak müzik aleti çalan kişi belirli bir aşamaya geldikten sonra gerek arkadaşları arasında gerekse sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımlarda müzikal becerisini sergilerken her geçen gün özgüvenini artıracaktır. Müzik aleti çalmaya başlamadan önce belki de toplum karşısına çıkmaktan utanan biri olan birey yaptığı işin verdiği güvenle artık çekinmeden hatta gururla toplum karşısına çıkabilecektir.

10-Ekonomik yarar: Son olarak yetenek gerektiren bir iş olan müzik aleti çalmak çalışma yolu ile de kazanılan bir iştir. Müzik aleti çalmak tüm bu saydıklarımız faydaların yanı sıra ekonomik yönden de son derece yararlı kazanımlar sunabilmektedir. Sıradan bir enstrüman çalarken basit duygularla besteye dökülen birçok müzik eserinin kişiye inanılmaz maddi kazançlar sağladığı sıkça görülen bir durumdur. Özellikle Anadolu topraklarına has bağlama ile okuma yazma bile bilmeyen halk ozanlarının birçok ölümsüz esere imza attıkları bilinmektedir. Bu konuya en güzel örnek Aşık Veysel’dir. Çocuk yaşta gözlerini kaybeden ve sazını gözleri yapan bu ölümsüz halk ozanının eserleri okuyanına da büyük maddi edinim kazandırmıştır.

 

Müzik Aleti Çalmanın Faydaları Kullanıcı Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir