Telif Hakkı & Sınai Haklar Bildirisi


Gıda Bilinci‘nde yayınlanan tüm yazılar ve belgeler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen hükümlere göre ilim ve edebiyat eseri kapsamına girmektedir ve mütevettil şahısların bu kanuna göre hareket etmesi zorunludur. İlgili kanunun düzenleme alanı aşağıya ilave edilmiştir:

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Düzenleme Alanı

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda telif haklarının aşağıda belirtilen temel unsurları düzenlenmektedir.
· ESER
· ESER SAHİBİ
· ESER SAHİBİNİN HAKLARI
· KORUMA SÜRELERİ
· ESER SAHİBİNİN HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA VE KISITLAMALAR
· MESLEK BİRLİKLERİ
· HAKLARIN DEVRİ (SÖZLEŞMELER)
· BAĞLANTI HAKLAR
· İHLAL VE YAPTIRIMLAR
Eser
Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;
· Fikri bir çabanın ürünü olması,
· Sahibinin hususiyetini taşıması,
· Şekillenmiş olması,
· Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir.
Eser Çeşitleri
· İlim ve edebiyat eserleri
· Musiki eserleri
· Güzel sanat eserleri
· Sinema eserleri
· İşlenme ve Derlemeler
Eser Sahibi
Kanunumuza göre; bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi olabilir.
Bir işlemenin veya derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla onu işleyendir.
Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır.

Haklar ve Yaptırımlar

Eser Sahibinin Hakları
5846 Sayılı Kanunda eser sahibine ilişkin haklar mali ve manevi haklar şeklindedir.
Manevi Haklar:
· Umuma arz hakkı
· Adın belirtilmesi yetkisi
· Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi
· Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar
Mali Haklar ise;
· İşleme Hakkı: Diğer bir eserden yararlanmak suretiyle bu esere oranla bağımsız olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünleri meydana getirme hakkı,
· Çoğaltma Hakkı: Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak nüshasının veya nüshalarının çıkarılmasıdır.
· Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış fiziki nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtma hakkıdır.
· Temsil Hakkı: Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkıdır
· Umuma İletim Hakkı: Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının radyo-TV , uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmasıdır.

Hükümler

Yukarıda belirtilen esaslara göre:

1- Faydalarinelerdir.net’de yayınlanan tüm görsel, işitsel öğe ve dökümanların kullanma, çoğaltma, halka arz etme ve dağıtma hakları gıdabilinci.com’a aittir.

2- Faydalarinelerdir.net’in yazılı izni olmadan söz konusu döküman ve öğelerin kullanılması, alıntı yapılarak / yapılmaksızın herhangi bir yayın organında yayımlanması, dvd, cd, harddisk, disket gibi medya depolama materyalleri ve cihazlarına kopyalanması, kopyalanan öğelerin halka arz edilmesi, satışının yapılması, ücretsiz dağıtılması, hediye , promosyon olarak verilmesi yasaktır.

3- Fikri ve sınai eser sahibi olarak gidabilinci.com’dan alınan yayınlama izinlerinin hükümleri Faydalarinelerdir.net ile yayın hakkı talebinde bulunan şahıs / kurumlar arasında karşılıklı mütabakata varılarak belirlenir.